รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,