รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ ดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล จากภาควิชาพันธุ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมาไขข้อสงสัยว่าการปลูกพืช GMO นั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,