รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ นักนิวเคลียร์ชั้นนำของไทย จะมาให้ข้อมูลที่หลายคนยังสงสัย ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,