รายการ Science Guide ในวันหยุดวิสาขบูชานี้ จะนำทุกท่านไปเที่ยวชมความงามของวัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี วัดโพธิ์เป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ เปรียบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้กับอย่างไม่รู้จบสิ้น นอกจากนั้นที่วัดโพธิ์ยังมีพระพุทธรูป ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม พร้อมเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มากมายที่ให้พวกเราได้เรียนรู้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,