รายการ Science Guide ในตอนนี้จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เกร็ดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกาะสมุย เกาะสวรรค์แห่งท้องทะเลไทย พบกับเทคโนโลยี RFID กับการเดินทางโดยเรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตและเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำขนมไทย ไปหาคำตอบว่าน้ำจืดเพื่อบริโภคของชาวเกาะสมุยมาจากแหล่งใด และแนะนำ App สำหรับนำทางท่องเที่ยวแม้ไม่เห็นแสงเดือน หรือแสงตะวัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,