รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลกับบริการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,