รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน อุ่นใจกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,