รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ช่วยผู้ประกอบการไทย ลดภาษีได้ 300%

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,