รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน FoodiEat แอปพลิเคชันช่วยดูแลสุขภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,