รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แผ่นยางรองรางรถไฟ ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,