รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,