รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ฟื้นฟูพื้นที่เพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,