รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคนิคบริหารพื้นที่ปลูกช่วยเพิ่มผลผลิต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,