ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนโครงการพสวท. ปี 2532

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,