รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รถไฟฟ้านั่งส่วนบุคคล เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,