รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,