รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รถลากจูงไฟฟ้า

 

Tags: , , , , , , , , , ,