รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เกษตรกรสวนองุ่นยิ้มได้ด้วยไวรัส NPV

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,