รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โรคไข้เลือดออกกับวิธีตรวจชนิดไวรัสแบบฉับไว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,