รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ปีที่ 7

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,