รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2015

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,