รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค

 

Tags: , , , , , , , , , , ,