รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำนมของโคนมไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,