รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน บริการฝึกอบรม เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,