สัมภาษณ์พิเศษ คุณอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,