สัมภาษณ์พิเศษ ดร.นคร จันทศร อดีตรองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,