รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันที่จังหวัดสกลนคร เมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมและแหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มต้นด้วยการไปเที่ยวชมอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะได้เรียนรู้เรื่องราว และประโยชน์ต่างๆ ของบัว จากนั้นเดินทางไปศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยครามธรรมชาติ ที่บ้านครามธรรมชาติแม่ฑีตา พาไปแวะชิมเนื้อวัวย่างที่ร้านเตาถ่านโคขุนโพนยางคำ ปิดท้ายด้วยการไปชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามของเรือนโบราณอายุร้อยปี ที่หมู่บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,