รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,