รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน visionear ผู้ช่วยใหม่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

 

Tags: , , , , , , , , , , ,