รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Fourleaf ผู้ช่วยอัจฉริยะของร้านอาหาร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,