รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การกัดกร่อน เรื่องธรรมชาติที่ป้องกันได้

 

Tags: , , , , , , , , , ,