รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รู้ทันมหันตภัยไข้เลือดออก

 

Tags: , , , , , , , , , ,