รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สะเต็มศึกษา มิติใหม่ของการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,