รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สะเต็มศึกษา ผสมผสานความรู้เคียงคู่วัฒนธรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,