รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน NECTEC SERS Chips ช่วยงานพิสูจน์เอกลักษณ์สารเคมี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,