รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วย SafeMate

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,