รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ช่วยต่อยอดผลงานเยาวชน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,