รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,