รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รวมพลัง Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,