รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รวมพลังถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่บ้านหนองมัง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,