รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด

 

Tags: , , , , , , , , , , ,