รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กิจกรรมเยาวชนจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ One Day Camp

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,