รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โพลีพลาสติกส์ พลาสติกเพื่องานวิศกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , ,