รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,