รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กันที่จังหวัดระนอง เราเริ่มต้นการเดินทาง โดยการไปเรียนรู้เรื่องราวของบ่อน้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน บ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว จากนั้นไปต่อกันที่ภูเขาหญ้า หรือภูเขาหัวโล้น ที่มีความสวยงามแปลกตาเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล ไปชมความสวยงามของสระมรกต หรือระนองแคนยอน ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้วิธีการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,