รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เข้มข้นจากมูลหนอนไหมอีรี่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,