รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โพลีพลาสติกส์ กับการให้บริการงานด้านเทคนิค

 

Tags: , , , , , , , , , ,