รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Workshop for Makers

 

Tags: , , , , , , , , , ,