รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน อินเทล ไอเซฟ เวทีนักวิทย์รุ่นเยาว์ระดับโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , ,