รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เวทีการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,